Онлайн

Հրավառության կանոնները մեկ տարվա ընթացքում կրկնակի խախտողները կտուգանվեն 2 մլն դրամով

2018-01-11 17:15 , Право, 466

Հրավառության կանոնները մեկ տարվա ընթացքում կրկնակի խախտողները կտուգանվեն 2 մլն դրամով

Հրավառության կանոնների խախտման համար սահմանված տուգանքները կխստացվեն: Գործադիրն այսօր հաստատել է համապատասխան որոշման նախագիծը, ըստ որի առաջարկվում է առանց թույլտվության, սահմանված վայրի և ժամի պահանջների խախտումներով հրավառություն իրականացնողներին տունգանել 1 մլն դրամի չափով, իսկ նույն արարքը մեկ տարվա մեջ երկրորդ անգամ կատարելու դեպքում կարգազանցը կտուգանվի 2 միլիոն դրամով:

Հրավառությունների իրականացման թույլատրելի վայրերը, պահանջները և պայմանները սահմանում է համայնքի ավագանին:

Նախագծի ընդունմամբ տրվելու է նաև «հրավառություն», «հրագործական նյութ», «բնակչությանը ազատ վաճառվող հրավառություններ», տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություններ» տերմինների բացատրությունը:

Ըստ այդմ՝

հրագործական նյութ (արտադրանք)՝ ինքնաշխատ օգտագործման՝ հրագործական բաղադրիչների այրման և/կամ պայթյունի միջոցով անհրաժեշտ արդյունքի ստացման համար նախատեսված հրագործական միացությունների (խառնուրդների), տարրերի, սարքավորումների ու սարքերի ամբողջություն.

հրագործական բաղադրիչ՝ որոշակի քիմիական նյութերի և միացությունների խտացված խառնուրդ, որը այրման և/կամ պայթյունի արդյունքում գազային, ջերմային, մեխանիկական էներգիայի արտազատման միջոցով ստեղծում է տարբեր օպտիկական, լուսային, ձայնային, էլեկտրական կամ ճնշումային ազդեցություն.

հրավառություն՝ հրագործական նյութի (արտադրանքի) և հրագործական բաղադրիչի ծրագրված կիրառում, որը կարող է վտանգել մարդու կյանքը, առողջությունը և վնասներ պատճառել շրջակա միջավայրին ու գույքին:

բնակչությանը ազատ վաճառվող հրավառություններ՝ կենցաղային նշանակության հրավառություններ, որոնց հետ վարվելը չի պահանջում հատուկ գիտելիքներ ու հմտություն և ճշտությամբ կատարելով դրանց փաթեթվածքների վրայի օգտագործման կարգը, ապահովվում է մարդկանց և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը.

տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություններ՝ հրավառություններ, որոնց հետ վարվելը պահանջում է հատուկ գիտելիքներ և հմտություն, կատարողների (օգտագործողների) համապատասխան որակավորում և (կամ) տեխնիկական սարքավորման որոշակի պայմանների ապահովում:»:

Տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառությունների չափորոշիչները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

Лента

Рекомендуем посмотреть